Press release: Indaver biedt safe sink voor PFAS-vervuiling in Vlaanderen

Impressie van technical tour

--- Only available in Dutch ---


Door de wijde verspreiding van PFAS in de maatschappij is er sterke behoefte aan een safe sink om de PFAS-vervuiling, nu en in de toekomst aan te pakken. Met de installatie op haar site Antwerpen biedt Indaver de safe sink die Vlaanderen nodig heeft om de PFAS-vervuiling op te ruimen en toe te werken naar een schone samenleving.

Vlaamse regering voorstander van uitfaseren PFAS
Als onderdeel van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad, vond op 1 en 2 februari jl. de internationale PFAS-conferentie plaats in Antwerpen. Tijdens de conferentie heeft de Vlaamse regering haar PFAS Actieplan en beleid rond zeer zorgwekkende stoffen toegelicht en in Europees perspectief geplaatst. Vlaanderen pleit voor een uitfasering van PFAS voor alle niet-essentiële toepassingen en wijst daarbij op het belang van Europese samenwerking op dit vlak. Deze uitfasering van PFAS en PFAS-houdende producten is een belangrijk onderdeel van het Vlaamse PFAS-actieplan, dat resulteert in een toenemende behoefte aan verwerkingscapaciteit van PFAS-houdend afval.

Tijdens de technical tour naar de Indaver site in Antwerpen heeft Indaver toelichting gegeven over de wijze waarop zij PFAS-houdend afval verwerkt in haar draaitrommelovens. Hierbij kwamen de maatregelen aan de orde die Indaver heeft genomen om haar emissies te minimaliseren.

Beste beschikbare techniek voor PFAS-verwerking
Indaver biedt al 35 jaar oplossingen voor gevaarlijk afval. Op de site in Antwerpen vernietigen wij PFAS-houdend afval met een zeer hoge destructie efficiëntie in de draaitrommelovens. De installatie is uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. Daarnaast beschikt de site over een meertraps waterzuiveringsinstallatie met 8 actief koolfilters  voor haar afvalwater.

Bij Indaver staat de zorg voor mens en milieu centraal. Daarom laat Indaver door externe experts risicobeoordelingen uitvoeren naar de impact van haar installaties op mens en milieu, gebruikmakend van de meetresultaten van haar uitgebreide monitoringprogramma. Deze risicobeoordelingen tonen aan dat de PFAS-emissies van Indaver naar water en lucht geen impact hebben op de gezondheid van omwonenden.

Indaver investeert continu in verbetering van haar milieuprestaties
Indaver investeert continu in het steeds verder reduceren van de emissies die gepaard gaan met de verwerking van PFAS-houdende afvalstromen. Indaver heeft de voorbije 2 jaar 28 miljoen euro geïnvesteerd in de reductie van  PFAS-emissies naar water en lucht. De installaties van de site in Antwerpen zijn inmiddels toonaangevend vanwege de zeer lage uitstoot van PFAS. Met ondersteuning van Indaver heeft VITO adequate meetmethodes ontwikkeld om de emissies naar water en lucht nauwgezet op te volgen. De PFAS-emissies naar water zijn nu terug gebracht tot minder dan 10 gram per jaar en de PFAS emissies naar lucht liggen lager dan deze van één lekkende warmtepomp. Dit staat in schril contrast tot de 16.000 ton PFAS-houdende afvalstoffen die Indaver jaarlijks vernietigt.

Indaver biedt safe sink
Indaver is geen producent van PFAS, maar heeft daarentegen een cruciale rol als probleemoplosser. Door de wijde verspreiding van PFAS in de maatschappij is er sterke behoefte aan een safe sink om de PFAS-vervuiling, nu en in de toekomst aan te pakken. Om voldoende verwerkingscapaciteit te hebben voor de verwerking van Vlaamse PFAS-houdende afvalstoffen zal Indaver op korte termijn de aanvoer van PFAS-afval vanuit de productie-unit van Chemours Dordrecht met 50 % verminderen. Het is de intentie deze aanvoer op termijn nog verder terug te dringen teneinde voldoende capaciteit ter beschikking te hebben voor Vlaanderen. Met de installatie op haar site Antwerpen biedt Indaver de safe sink die Vlaanderen nodig heeft om de PFAS-vervuiling op te ruimen en toe te werken naar een schone samenleving.

 


Over Indaver
Indaver is een Europese speler in de afvalindustrie met installaties en activiteiten in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indaver beheert en verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industrie, afvalinzamelaars en overheden. Uit deze verwerkte afvalstromen wint Indaver waardevolle grondstoffen en energie terug. Op die manier creëert Indaver waarde uit afval en helpt ze de materialenkringloop te sluiten op een veilige, koolstofarme en energie-efficiënte manier, wat van Indaver de ideale partner maakt in het streven naar een duurzame circulaire economie. In 2022 behaalde Indaver een omzet van 755 miljoen euro met ongeveer 2050 medewerkers in heel Europa. 

Meer informatie

Duurzame verwerking van PFAS-afval - Indaver

Perscontact: Femke Mackenzie, Manager Marketing & Communicatie Indaver Nederland

Telefoon:  +31 628908497
E-mai: communicatie(at)indaver.com