In België

Indaver is een betrouwbare partner voor publieke klanten en private inzamelaars

Indaver is een betrouwbare en flexibele dienstverlener in afvalbeheer die duurzame en kostenefficiënte oplossingen zoekt voor haar klanten, waaronder zowel (semi-)openbare entiteiten als afvalophalers. We werken nauw samen met onze klanten en ons netwerk om de meest optimale en milieuvriendelijke manieren te vinden om verschillende vormen van (rest)afval te beheren.  We maken we gebruik van onze diepgaande marktkennis en betrouwbare verkoopkanalen om onze klanten een groeiend aanbod aan verwerkingsinstallaties aan te bieden die voldoen aan alle wettelijke vereisten. We zijn er ook trots op dat we leverancier zijn van circulaire grondstoffen en energie, wat de marktpositie en de concurrentiekracht van onze klanten helpt verbeteren.

Wij ontlasten watermaatschappijen door hun slib te beheren via onze gespecialiseerde wervelbedinstallaties of door installaties op maat voor hen te bouwen via een build-own-operate overeenkomst. Wij geven prioriteit aan de optimale terugwinning van zowel materialen als energie in elke fase van het verwerkingsproces.   Aan gemeentelijke overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bieden wij afvalbeheerdiensten van topniveau om een breed scala aan afvalstromen effectief en duurzaam te verwerken. Onze diensten bestrijken alles van verpakkingsafval, houtafval en bio-organisch afval tot restafval en grofvuil.  Wij maken niet alleen gebruik van geavanceerde afvalverwerkingstechnologie, maar bieden ook de mogelijkheid tot meer diepgaande samenwerking met publieke en private partners voor de terugwinning van energie en materialen. Zo leggen wij bijvoorbeeld stoom- en warmtenetten aan vanuit onze afvalenergiecentrales. Deze aanpak stelt ons in staat een meer omvattende en langetermijnstrategie te volgen voor een doeltreffend afval- en energiebeheer in de regio. Via deze partnerschappen werken wij aan een schonere en duurzamere toekomst voor gemeenschappen zoals de uwe.

Wij zetten ons actief in voor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid door ervoor te zorgen dat alle vormen van afval veilig en betrouwbaar worden verwerkt. Zo dragen we bij aan een circulaire economie en beschermen we de planeet voor toekomstige generaties. Indaver zet in op technologische innovatie in het afvalbeheer. Dit houdt in dat we nieuwe verwerkingstechnieken onderzoeken, waardevolle materialen terugwinnen en onze bestaande installaties verbeteren. We geven prioriteit aan een maximale terugwinning van energie en het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten, wat cruciaal is voor de bescherming van het klimaat.  
We passen ons voortdurend aan aan veranderende omstandigheden in een steeds internationalere context en delen onze kennis en expertise graag. Indaver is wendbaar, betrouwbaar en gaat de dialoog aan. We geloven in langetermijn partnerships om succes te boeken. Onze aandeelhouder Katoen Natie ondersteunt onze inspanningen door te investeren in onze groei en gespecialiseerde kennis, waarbij onze activiteiten verankerd blijven in Vlaanderen.

Contact the Indaver Municipal Waste Services Team

Municipal Waste Services Belgium