Recycling Waste Solvents

De behandeling en recycling van organische solventen is een belangrijk gegeven in de chemische en farmaceutische industrie, aangezien er jaarlijks grote hoeveelheden solventen ontstaan. In de meeste gevallen vereisen oplosmiddelen een strikt beheer van gevaarlijk afval.

Het recyclen van solventen heeft grote ecologische voordelen. Technologieën zoals pervaporatie, fractionering en distillatie bieden grootschalige oplossingen voor de terugwinning van solventen.

De Solvent Recycling Facilities van Indaver bieden een recyclingalternatief voor solventafval dat vandaag gebruikt en/of geëxporteerd wordt voor verbranding. Solventen van lage kwaliteit die niet geschikt zijn voor solventenrecycling, worden voorbehandeld om te worden gebruikt als vervangingsbrandstof in cementovens.

Belangrijkste voordelen van solventrecycling

De belangrijkste voordelen van solventrecycling voor u als (afval)solventproducent zijn:

 • terugwinning en teruggave van behandeld solvent (Toll Manufacture)
 • hoogkwalitatief alternatief voor primaire grondstof (oplosmiddelen)  
 • recyclingoplossingen voor sommige afvalstoffen die vroeger werden verbrand
 • CO2-reductie en algemene lagere milieu-impact
 • gerecyclede solventen zijn waardevolle grondstoffen voor de industrie
 • directe bijdrage aan de circulaire economie
 • kostenreductie

On-site faciliteiten voor solventrecycling

Naast de bestaande solventenrecycling-installatie van Indaver in het Verenigd Koninkrijk en België, is Indaver er zich van bewust dat de ontwikkeling van specifieke solventenrecycling-installaties op de site van de klant verantwoord kan zijn, afhankelijk van het volume en de waarde van de terug te winnen solventen.

Faciliteiten op locatie hebben verschillende voordelen bovenop de voordelen van recycling van solventen in het algemeen, zoals:

 • minder transport omdat er geen vrachtwagens meer het terrein van de klant oprijden en verlaten
 • meer veiligheid door het niet meer aan- en afkoppelen van vrachtwagens aan tankparken
 • kostenbesparing door minder transportkosten
 • minder afval dat naar elders wordt afgevoerd

Indaver kan ondersteunen en adviseren in alle domeinen die verband houden met de ontwikkeling van dergelijke nieuwe, dedicated installaties:

FINANCE  -  DESIGN  -  BUILDING  -  OPERATIONS  -  MAINTENANCE

Contacteer ons

Solvent Management Team

+32 486 21 22 00

Onze locaties voor solventrecycling

SRF in Dublin, Ierland

De Solvent Recovery Facility (20 000 ton per jaar) in de haven van Dublin is een installatie op de Dublin Port Hazardous Waste Facility van Indaver.

SRF in UK (Middlewich)

Op deze locatie, gevestigd in Middlewich, op 50 km van Manchester,  winnen we  solventen terug met een capaciteit van 30.000 ton per jaar. LEES MEER

SRF in Antwerpen, BE

In Antwerpen verwerken we waardevolle solventen om edelmetalen terug te winnen die we verder opzuiveren en opnieuw beschikbaar stellen voor de industrie.