Gespecialiseerde verwerking van gevaarlijk afval

Het meest complexe afval beheren

In alle veiligheid en zekerheid

Al meer dan 30 jaar levert Indaver hoogtechnologische oplossingen voor de verwerking van alle soorten afval, zelfs de meest complexe. We beschikken over unieke installaties en ontwikkelden een specifieke knowhow om afvalbeheer te garanderen dat zowel vanuit milieu- als gezondheidsoogpunt gewaarborgd is. Ongeacht het type afval (industrieel, medisch, asbest of verontreinigde grond bijvoorbeeld) en zijn risico's (bacteriologisch, explosief, lage radioactiviteit of toxiciteit,...) heeft Indaver de oplossing.

Indaver is specialist op het vlak van industrieel en totaal afvalbeheer en heeft expertise in verschillende domeinen en met verschillende soorten gevaarlijk afval. Met onze expertise in technologie, markt en wetgeving kunt u ons als geen ander vertrouwen in uw complexe afvalbeheer. Wij bieden dan ook gespecialiseerde afvaloplossingen voor uw bedrijf die aan alle noodzakelijke eisen voldoen.

Volledig in overeenstemming met de hoogste milieu- en kwaliteitseisen

Afvalstromen worden steeds complexer van samenstelling. Daarom hebben gezondheid, veiligheid en milieu de hoogste prioriteit bij de behandeling van dit soort afval. Onze systemen voor gegevensbeheer zijn erop gericht de afvalstromen in real time te controleren, te traceren en te monitoren. Wij blijven investeren in nieuwe technologie en innovaties om geschikte oplossingen te vinden om deze specifieke afvalstromen zo effectief en veilig mogelijk te behandelen.

Contacteer het Indaver Remediation team

Industrial Waste Services Europe

Als uw industriële afvalpartner bieden wij oplossingen op maat voor verschillende soorten afval. Bent u benieuwd hoe onze Total Waste Management maatoplossingen uw bedrijf kunnen helpen, klik dan op de link voor meer informatie over deze service.

Gespecialiseerde verwerking van gevaarlijk afval

Asbest

Veilige en zorgvuldige behandeling

Asbesthoudend afval komt vaak vrij bij sloop- en saneringswerkzaamheden. Bij de behandeling van dit soort afval dient u bijzondere aandacht te besteden aan de verwijdering, voorbehandeling, verpakking en verwerking ervan. Afhankelijk van het type asbestafval moeten bepaalde verpakkings- en transportvoorwaarden gerespecteerd worden. Indaver beschikt over milieuveilige beheer- en verwerkingsoplossingen voor asbestverwerking.

LEES MEER

Risicohoudend medisch afval

No risk aanpak

Afval uit de gezondheidszorg vereist een no risk aanpak omwille van de bacteriologische en pathologische risico's. Van bron tot eindverwerking vernietigt Indaver in haar gespecialiseerde installaties alle contaminanten volledig. Zo voorkomt Indaver dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Om de kringloop te sluiten wordt tijdens het proces energie gerecupereerd en teruggegeven aan de gemeenschap.

LEES MEER

Sanering van gevaarlijk afval

Terreinbeheer en veilige verwijdering

Saneringsprojecten voor gevaarlijk afval vereisen een ervaren partner. Indaver analyseert en onderzoekt vooraf de verontreinigde sites om een veilige verwerking en verwijdering van het uitgegraven afval te garanderen. Afhankelijk van het project kan Indaver het volledige beheer op zich nemen of als onderaannemer optreden voor specifieke onderdelen. De eigen verwerkingscapaciteit en knowhow van Indaver spelen een belangrijke rol in saneringsprojecten.

LEES MEER