Stortplaatsen

Stortplaatsen: laatste optie in duurzaam afvalbeheer

Storten is de laatste optie in duurzaam afvalbeheer, maar blijft noodzakelijk voor afvalstromen die niet meer herbruikbaar zijn of thermisch verwerkt kunnen worden. Indaver zorgt ervoor dat de berging veilig gebeurt. In zekere zin vormt het afval op onze stortplaatsen toch een schakel in onze keten van waste-to-energy, omdat we er methaan uit terugwinnen waarmee we energie kunnen opwekken.

Locaties

  • Er is een stortplaats categorie 1 in Antwerpen. Op die stortplaats worden gevaarlijke afvalstoffen en reststoffen van verbranding en/of behandeling van afval gestort.
  • Er zijn stortplaatsen categorie 1 en categorie 2 in Doel. De categorie 2 stortplaats dient voor anorganisch en niet-gevaarlijk afval met een laag gehalte aan organisch-biologisch afbreekbare stoffen.
  • De site Hooge Maey site in Antwerpen valt onder categorie 2 voor niet-gevaarlijk industrieel afval. De afvalstoffen komen niet in aanmerking voor recycling of thermische verwerking met energieterugwinning.
  • Afvalverwerking Stainkoeln is een stortplaats voor niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval, gelegen in Groningen, Noord Nederland. Op Stainkoeln vinden zowel stort- als recyclingactiviteiten plaats.
  • De stortplaats Noord- en Midden-Zeeland (30 ha) is een veilige opbergplaats ‘safe sink’ voor niet-gevaarlijk afval, gelegen in Vlissingen, in de North Sea Port aan Nederlandse zijde.

Veiligheid

Indaver waakt strikt over de milieuveiligheid van haar stortplaatsen. Via een elektronisch lekdetectiesysteem controleert ze of de bodem voldoende beschermd is tegen insijpeling van afvalstoffen. Ze zorgt er ook voor dat er voldoende financiële reserves zijn voor de eindafdekking en voor de nazorg wanneer de stortplaats niet langer gebruikt wordt.

Stortplaatsen: bron van biogas

Op de stortplaats van Hooge Maey in Antwerpen zet Indaver in op de energetische valorisatie van het stortgas.  Op de Hooge Maey wordt al sinds 2004 biogas gewonnen uit bio-organisch restafval. Vier motoren wekken energie op voor ongeveer 4 800 gezinnen.

Duurzaam met ruimte

Indaver springt zuinig en duurzaam om met ruimte. Omdat Indaver bijkomende stortcapaciteit nodig heeft, maar er in Vlaanderen geen nieuwe stortplaatsen mogen bijkomen, heeft Indaver een vernieuwende oplossing gevonden. Ze heeft van de plaats tussen drie stortplaatsen (deponie categorie 1 Antwerpen, deponie Hooge Maey en de deponie van het ontwateringsproject Amoras) een nieuwe deponie gemaakt, met de naam ‘de Drie Valleien’.