Stortplaats Hooge Maey

'Hooge Maey' was de naam van het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat instond voor de sanering en duurzame exploitatie van de stortplaats in Antwerpen. Het werd opgericht in december 1998 en eindigde in december 2017. Daarna nam Indaver de exploitatie over. De deelnemers aan het intergemeentelijk bedrijf waren de stad Antwerpen, de gemeenten Stabroek, Kapellen, Duffel, Bornem en Aartselaar, vier afvalintercommunales Igean, Ivarem, Isvag en Ibogem, het provinciebestuur van Antwerpen en de private deelnemer Indaver.

Sustainability as a guiding principle

Van 1998 tot 2017 werd de stortplaats gesaneerd door de 'Intercommunale Hooge Maey', een publiek-private samenwerking die werd opgericht om niet-gevaarlijk restafval op een milieu-hygiënisch en economisch verantwoorde manier te verwerken op de stortplaats Hooge Maey.  Duurzaamheid, in al zijn facetten, was de leidraad bij alle activiteiten van de intercommunale. Sinds 2018 werden de activiteiten overgenomen door Indaver.

Activiteiten Hooge Maey

Op Hooge Maey verwerkt Indaver vast afval, percolaat en afvalwater met maximale zorg voor het milieu. Duurzaam gebruik van grondstoffen en energie is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Het sluiten van energie- en materiaalkringlopen wordt steeds belangrijker. Stortgas omzetten in elektriciteit is een goed voorbeeld van kringlopen sluiten en het is slechts één van de vele manieren waarop Hooge Maey bijdraagt aan een beter milieu.

Contact

Moerstraat 99
BE 2030 Antwerpen
Delivery address for trucks:
Lillobrug
BE 2030 Antwerpen

Route description


Bedrijfsgegevens

  • Mon 08.00 - 16.00
  • Tue 08.00 - 16.00
  • Wed 08.00 - 16.00
  • Thu 08.00 - 16.00
  • Fri 08.00 - 16.00
  • Sat closed
  • Sun closed