Lampen

Kwikhoudende lampen: maximaal materialen terugwinnen

De installaties van Indaver Relight in Doel verwerken alle kwikhoudende lampen die in België selectief worden ingezameld, de helft van de TL-lampen, spaarlampen en andere gasontladingslampen uit Nederland en een derde van de Franse markt. Samen gaat het om jaarlijks ongeveer 30 miljoen lampen. Tot 95 % van de lampen wordt gerecycled, vooral het glas en de metalen die, gezuiverd van kwik, worden hergebruikt voor de productie van nieuwe lampen of in de metaalindustrie. Een mooi voorbeeld van de gesloten kringloop.  

 

IndaTube: verwerking van rechte TL-lampen

Sinds 2015 verwerkt Indaver de rechte TL-lampen in IndaTube. Uit de lampen recupereert ze het fluorescentiepoeder, het kalkglas en de capjes. Met IndaTube kan ze het fluoresecentiepoeder efficiënter verwijderen en (milieu)vervuilende substanties maximaal uit de fracties verwijderen. In de oven van IndaTube wordt het kwik uitgedampt en omgezet in gasvormig kwik. Alle proceslucht gaat doorheen een actief-koolfilter die het kwik vangt. Met IndaTube kunnen we zo de kwikconcentraties op de fracties structureel onder de nieuwe, strengere Europese grenswaarden houden.

Breek-zeefinstallatie

Alle overige TL-lampen, spaarlampen en andere kwikdamplampen worden verwerkt met de breek-zeefinstallatie. Daarbij worden de lampen eerst verbrijzeld in een breekmolen. Een trommelmagneet scheidt de ijzerfractie af. Daarna scheidt een zeef de non-ferro fractie, kunststoffen, glas en fluorescentiepoeder.

Wissel op de toekomst: zeldzame aardmetalen

Het fluorescentiepoeder wordt veilig opgeslagen. Het bevat namelijk zeldzame aardmetalen, kostbare grondstoffen die gebruikt worden voor nieuwe technologieën. Indaver heeft contacten met bedrijven om die zeldzame metalen te helpen terugwinnen. 

Veiligheid eerst

Om te voorkomen dat er kwik of kwikdamp in de werkruimten komt, zijn de verwerkingsinstallaties volledig gesloten; de proceslucht wordt afgezogen en gezuiverd. Het glas en de metalen worden eventueel naverwarmd om het kwik te doen verdampen. 

De medewerkers van Indaver Relight meten voortdurend de kwikconcentraties om erover te waken dat de maximumgrens niet wordt overschreden. De norm die Indaver daarbij hanteert is strenger dan de Europese norm. Ook in en rond de gebouwen gelden de strengste veiligheidsnormen.