Roosteroven

Roosteroven: thermische verwerking met energieterugwinning

In de roosterovens wordt de niet-recyclebare fractie van niet-gevaarlijk huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval thermisch verwerkt. De energie uit de verbranding wordt omgezet in stoom en stroom voor Indaver en voor derden. In de installatie voor asbehandeling wordt uit de bodemassen een aantal fracties gerecupereerd voor nuttige toepassing.

Aanlevering

Vrachtwagens leveren de afvalstoffen in bulk aan. Ze brengen het afval naar de overdekte storthal en deponeren hun lading via een van de zeven stortopeningen in de bunker. De afvalbunker en storthal staan permanent in onderdruk om zwerfvuil en geurhinder te voorkomen; de afgezogen lucht dient als verbrandingslucht voor de installaties. 

Verkleining

Afval met ruime afmetingen zoals meubelen of matrassen, gaat eerst in de grofvuilverkleiner, die zowel vanuit de storthal als vanuit de bunker gevoed kan worden. Het verkleinde product komt in de bunker terecht.

Verbranding

Een kraan verdeelt het afval zorgvuldig over de bunker en vult de voedingstrechters van de ovens bovenaan de bunker. In het thermische hart van de installatie wordt het afval, onder toevoeging van zuurstof, verbrand op een schuin opgesteld rooster bij een temperatuur van 850 tot 1 000 °C. Duw- en doseringstafels zorgen ervoor dat het afval gelijkmatig op de verbrandingsroosters terecht komt, zodat een gecontroleerde verbranding mogelijk wordt.

Energierecuperatie

De energie in de warme rookgassen wordt gerecupereerd in de stoomketel. Deze is opgebouwd uit een groot aantal buizen gevuld met water. De warme rookgassen worden doorheen de stoomketel geleid en warmen zo het ketelwater op dat omgezet wordt in stoom. 

Het grootste deel van de stoom wordt via stoomnetwerk ECLUSE direct geleverd aan naburige bedrijven in de Waaslandhaven.  Deze bedrijven spreken de stoom aan naar eigen behoefte. De niet-opgevraagde stoom wordt naar een stoomturbine geleid die elektriciteit produceert.  Deze wordt geleverd aan het publieke net.

Indaver recupereert circa 80 % van de energie-inhoud van het restafval dat in de roosterovens wordt verbrand onder de vorm van nuttig inzetbare energie. 

Performante rookgasreiniging

De rookgaswassing bestaat uit een half-natte reiniging en een natte wassing. In de half-natte reiniging worden de rookgassen in de sproeidroger verder afgekoeld naar 160 °C met behulp van water uit de nageschakelde natte wassing; zouten en stofdeeltjes worden in de mouwenfilter verwijderd uit de rookgasstroom. Tevens wordt actieve kool gedoseerd. Dioxines en zware metalen worden geadsorbeerd in de poriën van de actieve kool, die net zoals de zouten en de stofdeeltjes in de mouwenfilter gevangen worden. 

In de natte wassing worden de rookgassen gekoeld tot ca. 60 °C en worden deze door beregening op verschillende niveaus intensief gewassen. Door het toevoegen van hulpstoffen (kalk en kalksteen) worden aanwezige verontreinigingen omgezet tot onschadelijke restproducten zoals gips. Aangezien het water afkomstig van de natte wassing hergebruikt wordt in de half-natte reiniging, is de installatie afvalwatervrij. Er wordt dus geen water geloosd.

Waardevolle grondstof

De bodemassen uit de roosterovens op site Doel worden afgevoerd naar de asbehandelingsinstallatie

Prestaties