Indaver Mineraal in Veendam

Activiteiten

Indaver Mineraal

Indaver heeft de ambitie om minerale secundaire grondstoffen te leveren binnen de circulaire economie. Wij bemiddelen voor onze klanten tussen vraag en aanbod op het gebied grond, slib, puin en andere te hergebruiken bouwstoffen. Door onze kennis, uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie zijn wij in staat om dit op een zo efficiënt en effectief mogelijk manier te doen. 

Indaver Mineraal houdt zich voornamelijk bezig met licht verontreinigde grond en baggerspecie. Voordat de (gezuiverde) minerale grondstof opnieuw wordt toegepast vindt een kwaliteitstoets plaats, conform de kaders van de nieuwste wetgeving waarin de kwaliteitsgrenzen en de gebruiksopties zijn vastgesteld.  Indaver beschikt over een breed palet aan technieken om minerale reststromen te reinigen of immobiliseren. Als reiniging niet mogelijk is, biedt duurzame berging op Stainkoeln een ‘safe sink’ oplossing.

Tijdelijke opslagplaatsen (TOP)

Aanvullend op onze grondreinigingsactiviteiten en de productie van secundaire minerale grondstoffen, beheert Indaver ook diverse grondbanken en hergebruikwerken. Onze tijdelijke opslagplaatsen (TOP) voor minerale grond- en slibstromen en minerale secundaire grondstoffen zijn gelegen in Noord Nederland, rondom de stad Groningen: : 

 • TOP Groningen 
 • TOP Gaarkeuken 
 • TOP Delfzijl 
 • TOP Leeuwarden 
 • TOP Veendam 

Contact

Indaver TOP Veendam B.V.
Adriaan Tripweg 11 
9641 AP Veendam 
NEDERLAND

Route description

+31 598 690 022

Company data

 • Ma 07.30 - 16.30
 • Di 07.30 - 16.30
 • Wo 07.30 - 16.30
 • Do 07.30 - 16.30
 • Vrij 07.30 - 16.30
 • Zat gesloten
 • Zon gesloten