Samen zorgen voor een goede kwaliteit

Goede compost vraagt om schoon groenafval

Helaas neemt de vervuiling in het groenafval de laatste jaren toe. Indaver zet alles op alles om de vervuiling uit de keten te verwijderen. We verbeteren continu onze processen en installaties om de kwaliteit van de compost te verbeteren. De toename aan vervuiling levert desondanks problemen op in ons proces en maakt verwerking zeer bewerkelijk.
U heeft grote invloed op de kwaliteit van de compost. Want hoe zuiverder uw ingezameld groenafval is, hoe hoger de kwaliteit van ons eindproduct. We zullen in iedere stap van de keten kwaliteit centraal moeten zetten, om samen goede compost te blijven maken.