Nieuws: Indaver deelt resultaten van luchtemissiemetingen uit onderzoeksrapport

Indaver verwerkt PFAS molecules met kennis van zaken en op een veilige manier. We communiceren ook in alle openheid over onze resultaten naar de omgeving. De voorbije maanden organiseerden we verschillende infosessies voor onze directe stakeholders. In een uitgebreid webinar licht Indaver haar werking en resultaten toe. Ook meer gedetailleerde informatie over luchtemissiemetingen stelt Indaver ter beschikking. Zo willen we in alle transparantie blijven communiceren over onze duurzame aanpak.  

Resultaten naar water en naar lucht

De PFAS-restanten in het afvalwater van Indaver zijn teruggebracht tot circa 10 gram per jaar voor de som van PFOS, PFOA en GenX. Voor de totale PFAS is de vuilvracht op jaarbasis beperkt tot minder dan 2 kg. Indaver voldoet zo aan alle strenge normen uit de lozingsvergunning.

Op vlak van emissies naar lucht bestaat op dit moment op Europees niveau nog geen gestandaardiseerde meetmethode om de zeer lage concentraties van PFAS in rookgassen te meten. In 2021 heeft de overheid het VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) de opdracht gegeven om een methode uit te werken voor het bemonsteren en analyseren van PFAS-restanten in rookgassen. Indaver heeft haar medewerking verleend aan dit onderzoek zodat het VITO de methode kon uittesten op de luchtemissies van Indaver. De meetcampagne liep van oktober 2021 tot de zomer van 2022. VITO heeft vervolgens aan de hand van een wetenschappelijk model de gemeten waarden omgezet naar imissies, met andere woorden gesimuleerd wat de impact is naar de omgeving. Het resultaat van deze studie toont aan dat Indaver de EFSA-waarden (European Food Safety Authority) respecteert.

Indaver heeft de resultaten van het VITO rapport al publiek gedeeld in overlegmomenten met rechtstreeks betrokken stakeholders en via een online webinar. U kan de passage over het onderzoek met betrekking tot het ontwikkelen van een meetmethode voor luchtemissies in het webinar bekijken in volgend tijdsblok: van 1:01:13 tot 1:09:02.  We stellen ook alle hoofdstukken uit het rapport die betrekking hebben op luchtemissies ter beschikking:

  • Bekijk het webinar (resultaten onderzoeksrapport luchtemissies van 1:01:13 tot 1:09:02)
  • Link naar onderzoeksrapport (Case: Monitoring PFAS schouwemissies uit draaitrommeloven (DTO2) van Indaver nv i.k.v. de ontwikkeling van een gevalideerde bemonsterings- en analysemethode)

Volgende stap

De studie die VITO heeft uitgevoerd, kadert in een onderzoekstraject voor het uitwerken van een bemonsterings- en analysemethode voor het compartiment lucht. Naar alle waarschijnlijkheid zal VITO tegen eind 2022 een gevalideerde methode ter beschikking kunnen stellen van de overheid en operatoren van industriële installaties. Indaver kijkt vol vertrouwen uit naar deze methode om haar resultaten naar de omgeving nog nauwgezetter op te volgen en te delen met onze stakeholders.