Update: Indaver vernietigt en draagt zorg voor PFAS-houdend afval

Indaver biedt al 35 jaar oplossingen voor gevaarlijk afval. Wij doen dit met de grootste zorg voor mens en milieu, zowel in Vlaanderen als in Nederland. We merken dat er grote bezorgdheid is van mensen over PFAS in onze maatschappij. Indaver neemt dan ook haar rol in het PFAS-dossier serieus en levert daadwerkelijk een oplossing voor PFAS-houdende afvalstromen.

[Translate to Dutch:]

[Translate to Dutch:]

Indaver garandeert dat  brandbaar PFAS-houdend afval voor 99,9999% efficiënt vernietigd wordt  in de draaitrommelovens van Indaver in Antwerpen. Indaver garandeert bovendien  een veilige berging van niet-brandbaar PFAS-houdend afval in zoutcellen op een daartoe vergunde stortplaats in Antwerpen. Indaver voldoet aan alle normen van de lozingsvergunning en heeft ook in het verleden altijd conform haar vergunning gehandeld.

De PFAS-restanten in het afvalwater van Indaver zijn teruggebracht tot circa 10 gram per jaar voor de som van PFOS, PFOA en GenX. Voor de totale PFAS is de vuilvracht op jaarbasis beperkt tot minder dan 2 kg.  De werking van de waterzuivering wordt nauwgezet opgevolgd door zeer frequente externe metingen en analyses. De resultaten delen we met de bevoegde instanties die ook zelf metingen uitvoeren.

Indaver volgt ook de emissies van de schoorstenen nauw op. VITO, De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, heeft de voorbije maanden de rookgassen van Indaver specifiek voor PFAS  bemonsterd en geanalyseerd. Aan de hand van een wetenschappelijk model zijn de gemeten waarden omgerekend naar depositie of wat er nog neervalt van PFAS-restanten. Deze resultaten liggen 40x onder de EFSA-normen. 

Indaver volhardt in haar streven om de verwijderingstechnieken voor PFAS steeds verder te verbeteren. Zij doet het mogelijke om haar steentje bij te dragen aan een schone (Wester) Schelde.

Meer info