Duurzaamheidsrapport

In ons jaarlijks Duurzaamheidsrapport brengen we verslag uit van de manier waarop Indaver haar rol in de circulaire economie heeft ingevuld het voorbije jaar. Duurzaamheid zit namelijk verankerd in ons bedrijf, niet alleen in onze activiteiten, maar ook in onze technieken en processen. Ons Duurzaamheidsrapport, dat jaarlijks wordt uitgebracht, illustreert die geïntegreerde benadering. 

Het rapport is thematisch ingedeeld in hoofdstukken over mensen, planeet en welvaart.

  • people
  • planet
  • prosperity

Wij werken in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN die relevant zijn voor onze sector. Dit duurzaamheidsverslag bevat daarom ook een aantal verwijzingen naar deze SDG's. 

Bij Indaver zetten we ons in voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelen we met integriteit. Ons doel is om te zorgen voor een zuivere en duurzame toekomst.

Mensen

Indaver erkent dat de kracht van onze organisatie in de gezamenlijke kennis en expertise van onze medewerkers ligt. We stimuleren de ontwikkeling van de talenten en persoonlijke doelen van onze medewerkers en zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Veiligheid staat centraal in alle aspecten van onze activiteiten.

Planeet

Indaver beschouwt het als haar maatschappelijke plicht om bij te dragen aan de leefbaarheid van de aarde door verantwoord afvalbeheer. We streven ernaar om duurzaam en met minimale impact op de omgeving te opereren. Indaver creëert waarde uit afval door secundaire grondstoffen en alternatieve energie te produceren, terwijl we gevaarlijke componenten veilig behandelen zodat die niet opnieuw in de circulaire economie terecht komen.

Welvaart

Indaver gelooft in de circulaire economie als een duurzame manier om welvaart en welzijn te verdelen onder de wereldbevolking, zowel nu als voor toekomstige generaties. We richten zich op groei en innovatie en handhaven operationele uitmuntendheid. Onze sterke financiële basis maakt duurzame groei mogelijk en toont aan dat ondernemerschap hand in hand kan gaan met duurzaamheid.

Inspelen op verwachtingen van stakeholders

Bij Indaver staat het begrijpen en voldoen aan de voorkeuren van onze klanten en belanghebbenden bij onze rapportage centraal. We geloven dat het essentieel is om transparant en verantwoordelijk te communiceren over onze duurzaamheidsinspanningen. Daarom maken we gebruik van twee krachtige instrumenten om dit te realiseren:

Materiaal-Matrix voor Duurzaamheid

Onze Materiaal-Matrix voor Duurzaamheid stelt ons in staat om de belangrijkste onderwerpen te analyseren en in kaart te brengen op basis van de belangen van onze klanten en de impact op onze bedrijfsvoering. Met deze aanpak kunnen we effectief de meest relevante duurzaamheidsthema's identificeren en prioriteit geven aan wat écht telt.

Stakeholderanalyse

Wij hechten veel waarde aan de inzichten en behoeften van onze lezers, zowel intern bij onze collega's als extern bij onze belanghebbenden. Via een grondige stakeholderanalyse komen we te weten wat zij relevant vinden. We betrekken hen actief door middel van informele contacten, regelmatige bijeenkomsten en evaluaties, zodat onze rapportage aansluit bij hun verwachtingen.

Onze geïntegreerde aanpak garandeert dat onze rapportage niet alleen de belangen van onze klanten weerspiegelt, maar ook ruimte biedt aan de bredere verwachtingen van al onze belanghebbenden. Met de input van een diverse werkgroep, bestaande uit collega's van verschillende bedrijfsonderdelen, zorgen we ervoor dat ons duurzaamheidsrapport een evenwichtig en representatief overzicht biedt van onze hele organisatie. 

Verslaggeving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationaal erkend systeem voor de verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de prestaties van een onderneming op economisch, sociaal en milieuvlak aan bod komen. Geïnspireerd door het GRI hebben we onze eigen prestaties op deze manier in kaart gebracht.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) van de Verenigde Naties zijn zeventien collectieve doelstellingen die landen helpen inclusieve en duurzame welvaart te bereiken. Elk doel heeft specifieke doelstellingen die moeten worden bereikt.

De afvalsector heeft, net als alle andere sectoren en maatschappelijke organisaties, een belangrijke rol te spelen om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren. Indaver koos dertien van deze zeventien ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad voor haar bijdrage aan een duurzamere wereld.