Veiligheid

Als het om veiligheid gaat, doet Indaver geen toegevingen. De veiligheid van onze medewerkers, maar ook van degenen die direct of indirect betrokken zijn bij onze activiteiten, heeft absolute prioriteit en staat in lijn met onze kernwaarde van 'Zorg voor mensen, veiligheid en het milieu'. Indaver pleit daarom voor een overkoepelende veiligheidscultuur met de nadruk op continue verbetering.

Veiligheidscultuur

Om het risico bij de omgang met afval te minimaliseren, heeft Indaver een sterke organisatie en procedures ontwikkeld (bijv. gecentraliseerde afdeling voor afvalbehandeling, audits, locatiehandleidingen, enz.) die een veilig en aansprakelijkheidsvrij afvalbeheer garanderen. We hebben internationaal erkende certificering voor ons veiligheidsbeleid en efficiënte en veilige faciliteiten. We onderwerpen daarbij systematisch alle nieuwe faciliteiten of grote wijzigingen in bestaande faciliteiten aan een HAZard and Operability-studie om gevaren te identificeren en te beperken.

Risicobeperking

Om het risico bij de omgang met afval te minimaliseren, heeft Indaver een sterke organisatie en procedures ontwikkeld (bijv. gecentraliseerde afdeling voor afvalbehandeling, audits, locatiehandleidingen, enz.) die een veilig en aansprakelijkheidsvrij afvalbeheer garanderen. We hebben internationaal erkende certificering voor ons veiligheidsbeleid en efficiënte en veilige faciliteiten. We onderwerpen daarbij systematisch alle nieuwe faciliteiten of grote wijzigingen in bestaande faciliteiten aan een HAZard and Operability-studie om gevaren te identificeren en te beperken.

Coördinatie tussen de regio’s

Indaver hanteert uniforme veiligheidsindicatoren voor al haar vestigingen in Europa, zodat ze de regio's met elkaar kunnen vergelijken en gemeenschappelijke veiligheidsdoelstellingen kan stellen. Elk incident bij een Indaver-installatie wordt gemeld binnen de Groep om ervoor te zorgen dat een soortgelijk voorval zich niet elders voordoet. Een Groepsveiligheidsmanager coördineert en deelt veiligheidsdeskundigheid, zowel binnen de Groep als met de sector en externe partijen. Een Veiligheidsraad bespreekt root cause-analyses en bereidt voorstellen voor structurele verbetering voor.