Hoge standaarden

Indaver kiest bewust voor geïntegreerde en uniforme managementsystemen. Ze verzekeren de veiligheid, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van alle processen. Onze eigen impact op het milieu volgen we nauwgezet op.

Certificering

We kiezen voor gecertificeerde managementsystemen, zowel op onze eigen sites als op die van Total Waste Management-klanten. Met certificatie door een onafhankelijk extern certificatiebureau bevestigt een externe deskundige de goede werking van onze managementsystemen. Afhankelijk van de regio beschikt Indaver over ISO-certificaten en specifieke regionale certificaten.

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst

Indaver is een internationale organisatie met dochterondernemingen en participaties/deelnemingen in verschillende Europese landen. ‘Denk globaal en handel lokaal’ (‘Think global and act local') is de manier waarvan Indaver overtuigd is succes te boeken in de verschillende markten en verder te groeien. Think global verwijst naar onze visie en bedrijfsstrategie die gesteund zijn op de juiste waarden en beleidsvormen. Act local verwijst naar de afvaldienstverlening aan klanten en lokale stakeholders.

Beleid

Om onze visie te ondersteunen hebben we een aantal interne beleidsregels opgesteld.

Lees meer