High standards

Indaver has consciously opted for integrated and uniform management systems. They ensure the safety, reliability and traceability of all processes. We scrupulously monitor our own impact on the environment.

Certification

We have opted for certified management systems, both at our own sites and at those of Total Waste Management customers. With certification by an independent external certification agency, a third-party expert confirms that our management systems are operating correctly. Depending on the region, Indaver holds ISO certificates and specific regional certificates.

Read more

Samenwerking tussen de regio's: Cooperation Agreement

Indaver is een internationale organisatie met dochters en holdings in verschillende Europese landen. ‘Globaal denken en lokaal handelen’ is de manier waarop Indaver succesvol meent te zijn op de verschillende markten en inzet op verdere groei. Globaal denken verwijst naar onze visie en bedrijfsstrategie, ondersteund door de juiste waarden en beleidslijnen. Lokaal handelen refereert aan de dienstverlening op het gebied van afvalbeheer voor onze klanten en lokale stakeholders.

Lees meer

Policies

To support our vision we have drawn up a number of internal policies.

Read more