Indaver gebruikt de '10 Codes of good practice' als referentie bij de keuze van de meest geschikte verwerkingsmethode en bij de goedkeuring van installaties en logistieke diensten van derden. 

Codes van goede praktijk voor duurzaam afvalbeheer

  • Handel volgens de correcte interpretatie van de Europese definitie van afval.
  • Behandel afval in gespecialiseerde vergunde installaties.
  • Verdun afval niet, het is geen oplossing.
  • Volg alle geldende regels. Internationaal afvaltransport mag niet leiden tot eco-dumping.
  • Vermijd bedrieglijke recycling. Behandel afval in vergunde installaties.
  • Ga voor kwaliteit, sorteer afval.
  • Behandel afval in state-of-the-artinstallaties met best beschikbare technieken.
  • Vermijd dat gevaarlijke componenten terechtkomen in de voedsel en materiaalketen
  • Ken de juiste samenstelling van afval - karakterisatie & classificatie
  • Waarborg transparantie en traceerbaarheid bij afvalbeheer.