Vloeibare CO₂

Bio Power Alphen

In Alphen aan den Rijn (Nederland) staat onze geavanceerde GFT-vergistingsinstallatie 'Bio Power Alphen'. We vergisten nat groente-, fruit- en tuinafval, dat gescheiden wordt ingezameld door gemeenten, tot biogas. Vervolgens zetten we het biogas om in Groen Gas en vloeibare CO₂. Die vloeibare CO₂ wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen. Het afvangen en hergebruiken van CO₂ is een innovatief voorbeeld van hoe we bijdragen aan de Europese klimaatdoelstelling van CO₂-neutraliteit in 2050.