Video Plastics2Chemicals

Recycling van end-of-life plastics in basischemicaliën

Met haar Plastics2Chemicals (P2C) project in de haven van Antwerpen zal Indaver jaarlijks 65 000 ton afgedankte kunststoffen recyclen. P2C zal polyolefinen en polystyreen recyclen tot grondstoffen van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor verdere verwerking tot voedselveilige kunststofverpakkingen. Voor deze verpakkingen heeft Indaver een chemische recyclingtechnologie ontwikkeld. Hierbij worden de kunststoffen afgebroken tot kleinere koolwaterstofketens. Zo ontstaan basischemicaliën als zuiver eindproduct voor de petrochemische en chemische industrie. Het investeringsproject, ter waarde van EUR 100 miljoen, past perfect in de visie van Indaver op een duurzame circulaire economie. P2C zal op termijn leiden tot een jaarlijkse besparing van ongeveer 225 000 ton CO2 en werkgelegenheid creëren voor een 60-tal mensen.

LEES MEER

Waarom zoutzuur recyclen?

Zoutzuur is een product dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door de chemische, petrochemische, metallurgische en voedingsmiddelenindustrie. Het is dan ook een veelgevraagde grondstof. Indaver heeft voor haar industriële klanten een duurzame recyclingoplossing ontwikkeld die voor zoutzuur of gechloreerd afval een circulaire economie biedt die zowel veilig als milieuverantwoord is.

Indaver recycleert zoutzuur op 2 locaties, één in Frankrijk en één in Nederland.

Video: Indaver wint HCl terug @ IndaChlor

Met de bouw van installaties voor de terugwinning van zoutzuur (HCl) wil Indaver chloorhoudende afvalstoffen recyclen. Indaver bouwt deze installatie dicht bij de industrie, om industriële symbiose mogelijk te maken. Zo kan Indaver, in plaats van deze kostbare grondstof te vervoeren, het HCl via een pijpleiding rechtstreeks aan de nabijgelegen bedrijven leveren. Ook de energie die de installatie produceert tijdens het afvalverwerkingsproces en bij de recycling van zoutzuur, wordt nuttig aangewend: stoom kan bijvoorbeeld via een pijpleiding geleverd worden aan naburige bedrijven. Met dit soort partnerships ontwikkelde Indaver een duurzame oplossing voor de regio en creëerde ze een circulaire economie die betrouwbaar en milieuverantwoord is.

Expert in terugwinnen van HCl

Er is gespecialiseerde kennis nodig om deze complexe, vaak gevaarlijke afvalstromen te verwerken tot nieuwe grondstoffen. Als bedrijf dat jaarlijks miljoenen tonnen afvalstoffen verwerkt, weet Indaver hoe de Europese afvalstoffenmarkt werkt en wat de waardevolle terug te winnen materialen zijn.

Door waardevolle materialen uit afval te recyclen, realiseren wij een aanzienlijk ecologisch en economisch voordeel. Wij maken onze klanten onafhankelijk van de (primaire) grondstoffenmarkten en vermijden CO2.

Contacteer ons

Team Zoutzuur terugwinning

Indaver's zoutzuur terugwinning in Europe

ARP in Ijmuiden, Nederland

Bij ARP wint Indaver al meer dan 20 jaar zoutzuur uit de drie beitslijnen van Tata Steel. Zoutzuur wordt gebruikt om roest te verwijderen nadat de staalplaten zijn gewalst. De roosteroven van Indaver - geïnstalleerd op de site van Tata Steel in IJmuiden - oxideert de vervuilde beitsvloeistof. Zo ontstaat geregenereerd zoutzuur en ijzeroxide. Beide zijn 100% geschikt voor hergebruik als grondstof in de staal- en pigmentindustrie.

LEES MEER

IndaChlor in Frankrijk

In de haven van Duinkerke, Frankrijk, recyclet de IndaChlor®-installatie van Indaver gechloreerd afval tot een kostbare grondstof, zoutzuur genaamd. Deze primaire grondstof wordt door de industrie gebruikt voor hun productieproces. De energie die IndaChlor® tijdens het afvalverwerkingsproces produceert, wordt omgezet in stoom en via een pijpleiding geleverd aan een naburig bedrijf. Met dit partnerschap ontwikkelde Indaver een duurzame oplossing voor de regio en creëerde ze een circulaire economie die betrouwbaar en milieuverantwoord is.

LEES MEER

Inda-MP: uw partner in edelmetalen

Recycling van edelmetalen en homogene katalysatoren uit vloeibaar afval

Met Inda-MP wint Indaver edelmetalen terug uit vloeistoffen. Homogene edelmetaalkatalysatoren zijn moeilijk terug te winnen, maar onze Inda-MP installatie in Antwerpen (B) biedt een efficiënte one-stop oplossing. Indaver staat voor u klaar in het hele proces: van de logistiek van de vloeibare fase tot de levering van de geraffineerde edelmetalen. Zo kunt u zich concentreren op uw productieproces.

Edelmetalen zijn zeldzame en waardevolle metalen. Denk aan palladium, rhodium, platina en ruthenium. Ze worden gebruikt als industriële katalysatoren. Daarom is het ecologisch en economisch gunstig om deze metalen terug te winnen.

Inda-MP is een thermisch proces dat de edelmetalen scheidt van solventen in farmaceutisch en chemisch afval en ze verzamelt in de residuen. Zo beschikken onze klanten over een constante en duurzame aanvoer van edelmetalen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van grondstoffen van buiten Europa. Inda-MP is een vertrouwde partner van toonaangevende farmaceutische en chemische bedrijven zoals Pfizer en ontving de CPHI Sustainability Award 2022 tijdens de CPHI Pharma Awards 2022 in Frankfurt, Duitsland.

LEES MEER

Interesse in onze oplossingen?

Contacteer het Inda-MP team