Compost

Indaver verwerkt in Nederland bio-organisch afval zoals groen- en GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval) tot hoogwaardige compost. Met compost van goede kwaliteit geven we de bodem zijn natuurlijke voedingsstoffen terug. En sluiten we de kringloop. 

Het groen- en GFT-afval kan ook worden vergist als biomassa in biomassacentrales. 

Waarom compost?

Compost: 

  • zorgt voor een gezond bodemleven waar onder andere regenwormen en de juiste bacteriën gedijen terwijl ziekteverwekkers worden onderdrukt. 

  • verbetert de structuur van de bodem en maakt hem luchtiger zodat water beter wordt vastgehouden of doorgelaten. 

  • kan het hele jaar door uitgereden worden. 

  • draagt bij tot vermindering van de CO2-uitstoot, omdat het koolstof lang in de bodem vasthoudt. 

  • is de natuurlijke vervanger van veen of chemisch geproduceerde kunstmest.  

  • is een natuurproduct dat goed past in de circulaire economie, want het speelt een belangrijke rol in de transitie naar circulaire landbouw. 

2 soorten compost

Indaver maakt compost van groenafval en van GFT-afval. Zo ontstaan er 2 soorten compost: 

  • Fijne compost, speciaal voor tuinen en bloemperken. 
  • Grove compost, om de bodemstructuur van akkers te verbeteren. 

Kwaliteit

Onze compost voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en gaat alleen naar klanten wanneer aan alle strenge milieuhygiënische eisen is voldaan. 

Bronscheiding

Aan de basis van kwaliteitscompost ligt een zuivere scheiding van het aangeleverde groen- en GFT-afval. Samen met haar ketenpartners zoals publieke klanten en private inzamelaars zet Indaver in op een betere scheiding aan de bron. 

Daarnaast zijn we kritisch op de acceptatie van het organisch materiaal. Controles aan de poort en kwaliteitscontrole van de vrachten verhogen de afkeur. We koppelen dat terug naar onze klanten zodat zij kunnen focussen op een betere scheiding langs de relevante inzamelroute. 

Locaties:

In the Netherlands

In Nederland

Our digesting & composting plant for VGF-waste:

Our composting sites for VGF-waste:

Our composting sites for greenwaste:

Our composting sites for greenwaste: