Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen

Activities

Stainkoeln biedt 'safe sink'

Afvalberging (of storten) is niet ideaal. Maar als hergebruik, recycling en verbranding (met energieterugwinning) van specifieke afvalstromen niet mogelijk blijkt te zijn, blijft er nog maar één optie over: het geconditioneerd opslaan van afval op een stortplaats.

Indaver heeft milieuveilige beheer- en verwerkingsoplossingen voor de behandeling van asbest.

Indaver zorgt ervoor dat de berging op een veilige manier gebeurt en dat de ruimte efficiënt en duurzaam wordt gebruikt. Het afval op onze stortplaatsen is ook een schakel in onze waste-to-energy-keten, omdat we methaan terugwinnen, waarmee we energie kunnen opwekken. Bij Stainkoeln gebruiken we die energie in onze afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Afvalwaterzuivering

Industriële processen genereren afvalwater. Bij afvalwater spreken we van vervuild water als gevolg van industriële processen of water dat vrijkomt bij calamiteiten of incidenten. In alle gevallen gaat het over afvalwater dat niet in ons oppervlaktewater terecht mag komen.

Op een milieuvriendelijke manier afgevoerd

Het lozen van afvalwater mag nooit schadelijk zijn voor het milieu. Indaver is uw partner in het vinden van een passende oplossing. Zowel in bulk als in kleinere containers kunnen wij de verschillende soorten afvalwater aannemen en afvoeren. Dat afval verwerken we zo grondig in zuiveringsinstallaties op onze eigen verwerkingslocaties dat het afvalwater na zuivering geloosd kan worden in een gemeentelijke waterzuivering.

Indaver Mineraal

Indaver heeft de ambitie om minerale secundaire grondstoffen te leveren binnen de circulaire economie. Wij bemiddelen voor onze klanten tussen vraag en aanbod op het gebied grond, slib, puin en andere te hergebruiken bouwstoffen. Door onze kennis, uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie zijn wij in staat om dat op een zo efficiënt en effectief mogelijk manier te doen. 

Indaver Mineraal houdt zich voornamelijk bezig met licht verontreinigde grond en baggerspecie. Voordat de (gezuiverde) minerale grondstof opnieuw wordt toegepast, vindt een kwaliteitstoets plaats, conform de kaders van de nieuwste wetgeving waarin de kwaliteitsgrenzen en de gebruiksopties zijn vastgesteld. Indaver beschikt over een breed palet aan technieken om minerale reststromen te reinigen of immobiliseren. Als reiniging niet mogelijk is, biedt duurzame berging op Stainkoeln een ‘safe sink’-oplossing.

Vagroen groencompostering

Organische reststromen als groen- en GFT-afval (Groente-, Fruit-, Tuinafval) verwerkt Indaver in Nederland en België onder meer tot hoogwaardige compost. Met compost van goede kwaliteit geven we de bodem zijn natuurlijke voedingstoffen terug. En sluiten we de kringloop.  

Het groenafval sorteren we om het de juiste bestemming te geven: compost of biomassa. Het materiaal dat we kunnen composteren, verkleinen we waarna we het opslaan in rillen. Regelmatig keren we het materiaal om zuurstof toe te voegen en bacteriën te activeren. Na ongeveer 6 weken is de ruwe compost klaar. We ontdoen het van stukjes plastic en steentjes. Daarna zeven we het in fijne en in grove compost.

Indaver produceert diverse kwaliteiten compost, afgestemd op meerdere specialistische toepassingen. Onze houtchips zijn bedoeld als brandstof voor de opwek van groene stroom in biomassacentrales.

Contact

Afvalverwerking Stainkoeln B.V. 
Winschoterweg 1
9723 CG Groningen
NEDERLAND

Route description

+31 50 541 66 33

Company data

  • Ma 07.00 - 16.30
  • Di 07.00 - 16.30
  • Wo 07.00 - 16.30
  • Do 07.00 - 16.30
  • Vrij 07.00 - 16.30
  • Zat gesloten
  • Zon gesloten