IST: Slibontwatering en separatietechnologie

Indaver Separation Technologies

IST: Partner voor de industrie


Indaver Separation Technologies (IST) biedt oplossingen op maat voor slibontwatering- en separatie om materiaalkringlopen te sluiten. 
Door toonaangevende dienstverlening in slibontwatering en separatie in combinatie met moderne hoogwaardige installaties en competente en betrokken medewerkers is IST de voorkeursleverancier voor de Europese grootindustrie.

Bij Indaver Separation Technologies kunt u uw slibontwatering en separatietechnologie volledig uitbesteden.

Stel uw processen veilig door structurele slibontwatering

Stapelt het slib zich op in uw anaerobe reactor, slibtank of bassin?

Slib afkomstig uit uw productieproces of waterzuiveringsinstallatie kan uw primaire proces ernstig verstoren met hoge kosten en mogelijk een productiestop of milieu-incident tot gevolg.

Om dit te vermijden biedt Indaver Separation Technologies oplossingen op maat, via Build Own Operate partnership of mobiele diensten.

 

 

Ontdek hier onze video!

Met oog voor mens, veiligheid en milieu

IST vervult een uiterst belangrijke schakel in materiaalkringlopen door deze duurzaam te sluiten. Door waterzuiveringsslib of productieslib te scheiden in vaste stof en water, kan het schone water terug in de kringloop. Daarbij kan de calorische- of materiaalwaarde van het ontwaterde slib nuttig worden toegepast. Dit kan zijn in het productieproces van de klant, materiaalrecyclage, Waste to Energy, compostering, vergisting of landbouw. Zo speelt IST een cruciale rol in de circulaire economie. Uiteraard gebeurt dit met hoge aandacht voor alle geldende milieu- en veiligheidseisen zodat wij de hoogste kwaliteit kunnen bieden aan onze klanten! 

Slibontwatering op maat

Door onze mobiele en vaste installaties slim in te zetten biedt IST duurzame oplossingen voor de Europese grootindustrie. Zo kan de slibontwatering en separatie worden verzorgd voor slib van waterzuiveringen of van de petrochemie-, voedsel- en staalindustrie. Door oplossingen op maat te ontwikkelen en implementeren voor de klant kan er optimaal worden voldaan aan de veiligheidseisen en afgesproken kritieke prestatie indicators.

Decanter centrifuge, kamerfilterpers of zeefbandpers?

Het slib in een tank of een bassin van de klant kan door IST worden ontwaterd door verschillende separatie-technologieën. Door ons eigen laboratorium wordt aan de hand van een monstername bepaald welke flocculant en welke technologie het meest geschikt is. Een van onze decanter centrifuges, kamerfilterpersen of zeefbandpersen wordt dan op de locatie van de klant geplaatst. Na de ontwatering wordt het water verder gestuurd naar de waterzuivering of kan het terug het proces van de klant in. De slibkoek kan vervolgens worden (her)gebruikt in bijvoorbeeld het productieproces van de klant, materiaalrecyclage, waste-to-energy, compostering, vergisting of landbouw.

Onze toegevoegde waarde bij slib waterzuivering

Start uw IST-aanvraag hier

Klik hier

Indaver Separation Technologies

Spoorstraat 25
4431 NK ’s-Gravenpolder 
Nederland

+31 113 31 30 00

Indaver Separation Technologies