Landfill

Veilige opslagplaats voor niet recyclebaar afval

Restafval dat niet gerecycled, hergebruikt of verbrand kan worden, bergt Indaver al ruim 30 jaar veilig op stortplaatsen.  In 2019 hebben we onze expertise en ervaringen op het gebied van ontwikkeling, beheer en eindafwerking van stortplaatsen ondergebracht in de Business Line Landfill and Minerals. Dit team aan experts zet zijn kennis in bij de ontwikkeling en aanleg van stortplaatsen, het duurzaam beheer ervan en bij de eindafwerking van volgestorte deponiën in en buiten de regio’s waar Indaver actief is.

Indaver zorgt er in de eerste plaats voor dat alle klanten binnen haar werkgebied verzekerd zijn van een continue en veilige stortcapaciteit. Tegelijkertijd kunnen buitenlandse overheden een beroep doen op de expertise van Indaver in hun transitie naar meer verantwoorde berging van afvalstromen. Naast onze stortactiviteiten reinigen en leveren we minerale grondstoffen binnen de circulaire economie. 

Gespecialiseerde oplossingen van de Business Line Landfill and Minerals

Onze stortplaatsen

voor afval dat niet kan worden gerecycled

Ook in een circulaire economie blijven er uiteindelijk reststromen over die door hun aard niet terug kunnen of mogen komen in de kringloop. Het sluitstuk van duurzaam afvalbeheer blijft altijd de stortplaats. Hier bergt Indaver de afvalstoffen die niet kunnen worden gerecycled, hergebruikt of verbrand.

Eén van onze belangrijkste prioriteiten is het verzekeren van de continuïteit van de stortcapaciteit.  Indaver beschikt over drie stortplaatsen in Nederland. Twee ervan, Stainkoeln in Groningen en stortplaats Noord- en Midden-Zeeland in Vlissingen, zijn momenteel operationeel. De derde, die nu Merwedeheuvel heet, bevindt zich in de eindfase van de transformatie van stortplaats naar recreatiegebied.

In België, hebben we ook twee stortplaatsen, Hooge Maey en 3 Valleien. Beide landen hebben een stop op uitbreiding van de stortcapaciteit.

Project management

Onze kennis tot uw beschikking

Stortplaatsen hebben een belangrijke functie in de keten van duurzaam afvalbeheer en de circulaire economie. Het zijn goed ontworpen en beheerde faciliteiten voor de berging van niet recyclebaar en niet-brandbaar afval. Stortplaatsen worden vergund, ingericht, beheerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd. Ze vormen een ‘safe sink’ oftewel veilige opbergplaats, omdat ze het milieu beschermen tegen gevaarlijke componenten die aanwezig kunnen zijn in de afvalketen.  

Indaver biedt een totaalpakket aan. Zo kunnen buitenlandse overheden een beroep doen op onze expertise in hun transitie naar een meer verantwoorde berging van afvalstromen. Ook helpen we met het aanvragen van de Europese financiële ondersteuning die nodig is om een duurzaam stortproject daadwerkelijk van de grond te krijgen en tot een succes te maken. 

Minerale activiteiten

Hergebruik van grond en minerale reststoffen

Indaver heeft de ambitie om minerale secundaire grondstoffen te leveren binnen de circulaire economie. We bemiddelen voor onze klanten tussen vraag en aanbod op het gebied van grond, slib, puin en andere herbruikbare bouwstoffen. Met onze kennis, uitgebreide netwerk en onafhankelijke positie zijn wij in staat om dat op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te doen.  

LEES MEER