Beleid & Codes

Bij het opnemen van haar maatschappelijke rol vindt Indaver integriteit de sleutel tot ondernemen. Om ons bedrijf te laten groeien en onze partnerships met onze stakeholders te versterken, willen we als een bedrijf tonen dat Indaver gebouwd is op duurzaamheid, ethiek, kwaliteit en integriteit. Elke beslissing die we nemen, doet er toe. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het begrijpen van de belangrijke juridische en ethische kwesties die ons bedrijf beïnvloeden en voor ons gedrag te allen tijde. Wij moeten niet alleen de toepasselijke wetten en beleidslijnen naleven, maar ook ons gezond verstand gebruiken in onze relatie met anderen.

Daarom delen wij openlijk onze Beleidslijnen en Richtlijnen, omdat zij bepalen en schetsen hoe wij zaken willen doen, wat wij van onszelf en onze zakenpartners verwachten. Ze geven kanalen aan voor het stellen van vragen en het uiten van zorgen, en bieden informatie en materialen die onze bedrijfscultuur helpen versterken. Onze Beleidslijnen en Codes bevatten leidende principes en procedures om een onderwerp in verband met ons streven naar duurzaam afvalbeheer effectief te beheren. Ze zijn breed toepasbaar en worden gemiddeld om de twee jaar bijgewerkt. Deze documenten verduidelijken en versterken belangrijke beginselen en zijn gebaseerd op beste praktijken of verplichte regels. Ze worden geïntegreerd in het inwerkproces en maken deel uit van onze interne opleidingen.
De beleidslijnen en richtlijnen zijn beschikbaar in het Engels.