Duurzame zuivering van uw afvalwater

Behandelen van afvalwater

Bij industriële processen ontstaat afvalwater. Het gaat om water dat verontreinigd is als gevolg van industriële processen of water dat vrijkomt bij calamiteiten of incidenten. In al die gevallen is het afvalwater dat niet in ons oppervlaktewater terecht mag komen.

Stapsgewijze waterzuivering

Indaver biedt technieken om slib en afvalwater te ontwateren. Contacteer ons om te zien hoe Indaver voor uw bedrijf een meerwaarde kan betekenen door uw afvalwater veilig te verwerken met zo weinig mogelijk milieu-impact. Indaver voert in haar on-site laboratorium dagelijks analyses uit van stalen van het te lozen water en voldoet ruimschoots aan de lozingsnormen.

Milieuvriendelijke lozing

Het lozen van afvalwater mag nooit schade toebrengen aan het milieu. Indaver is uw partner in het vinden van een passende oplossing. Wij kunnen de verschillende soorten afvalwater zowel in bulk als in kleinere containers aanvaarden en afvoeren. Eerste verwerken we deze afvalstoffen zo grondig in onze zuiveringsinstallaties op onze eigen verwerkingslocaties. Dankzij die grondige zuivering kan dat afvalwater nadien geloosd worden op een gemeentelijke waterzuivering.

Zeer Zorgwekkende stoffen in water?

Ontdek Indavers bewezen techniek hier

Klaas Van Halewyck

Hoofd Afvalwaterzuivering

++31 115 67 88 20

U zoekt een oplossing voor slibontwatering?

Contacteer onze collega's bij Indaver Separation Technologies