In Ierland

De Meath Waste-to-Energy installatie is operationeel sinds augustus 2011.

De installatie, de eerste in haar soort in Ierland, verwerkt ongeveer 200.000 ton huishoudelijk afval per jaar en wekt 18 MW elektriciteit op - genoeg om ongeveer 42.000 gezinnen van stroom te kunnen voorzien. In de installatie kan vast huishoudelijk afval worden verwerkt.

Huishoudelijk en bedrijfsrestafval: 

  • Niet-recyclebaar restafval van huisvuilophaling en bedrijfsrestafval. 
  • Brandbaar restafval van recyclingprocessen 
  • Brandbaar restafval van overslag (niet-bulkbaar)
  • Verontreinigde verpakkingen / kleding / PBM's
  • Afgekeurde producten 
  • Waterige vloeistoffen 
  • Slib van afvalwaterbehandeling

 

Uitvoer van MSW-afval voor terugwinning

De Meath Waste-to-Energy installatie draait op maximumcapaciteit.  Bovendien is er in Ierland een tekort aan capaciteit voor afvalrecuperatie. Indaver biedt onze klanten ook bijkomende oplossingen voor thermische verwerking. Dat doen we door restafval te exporteren naar ons netwerk van partner Waste-to-Energy installaties in Europa.