Decanter centrifuge, kamerfilterpers of zeefbandpers?

Het slib in een tank of een bassin van de klant kan door IST worden ontwaterd door verschillende separatie-technologieën. Door ons eigen laboratorium wordt aan de hand van een monstername bepaald welke flocculant en welke technologie het meest geschikt is. Een van onze decanter centrifuges, kamerfilterpersen of zeefbandpersen wordt dan op de locatie van de klant geplaatst. Na de ontwatering wordt het water verder gestuurd naar de waterzuivering of kan het terug het proces van de klant in. De slibkoek kan vervolgens worden (her)gebruikt in bijvoorbeeld het productieproces van de klant, materiaalrecyclage, waste-to-energy, compostering, vergisting of landbouw.