Indaver in Frankrijk

In Frankrijk investeert Indaver in de circulaire economie door een industriële synergie op te bouwen met een lokale partner. Met IndaChlor, een installatie die gechloreerde productieresiduen verwerkt en recycleert, kan Indaver het chloor recupereren en ook de geproduceerde energie recycleren. Dit is een voorbeeldinvestering in de circulaire economie waarbij IndaChlor® de gerecupereerde energie, in de vorm van stoom, levert aan een nabijgelegen bedrijf en het gerecupereerde primaire materiaal aan de Europese industrie. Naast de ecologische voordelen is er ook een economische meerwaarde. Indaver stelt ongeveer 50 mensen tewerk op haar site.

Frankrijk

In Frankrijk