Draaitrommelovens: veilige en duurzame verwerking van gevaarlijk afval

De draaitrommelovens in Antwerpen, Biebesheim en Hamburg zorgen voor de thermische verwerking van industrieel en gevaarlijk afval dat niet in aanmerking komt voor recyclage. Een daarvan in Antwerpen is MediPower® , dat medisch afval op een veilige en duurzame manier verwerkt. Indaver gebruikt de stoom die vrijkomt bij de verbranding om haar eigen gebouwen te verwarmen. Na omzetting wordt de elektriciteit gebruikt voor de eigen installaties of geleverd aan het net.

Aanlevering

De meeste afvalstoffen worden in bulk aangeleverd. De chauffeur ledigt de inhoud van de vrachtwagen in de bunker, van waaruit het afval met grijpers in de vulschacht wordt gebracht en zo in de draaitrommel terecht komt. Vaten met overwegend gevaarlijk afval worden afzonderlijk opgeslagen en afhankelijk van de inhoud geledigd, geshredderd of direct in de oven gebracht.

Vloeibare afvalstoffen worden via het tankenpark aangeleverd, waar ze via bovengrondse leidingen naar de oven worden verpompt. In 2012 werd dit tankenpark uitgebreid om de veilige verwerking van vloeibare afvalstoffen te garanderen; zo zorgt Indaver voor een buffer. Viskeuze afvalstoffen, die niet te verpompen zijn, worden overgebracht naar een pastatank; vloeibare stoffen die zo weinig mogelijk mogen gemanipuleerd worden, kunnen via directe injectie naar de oven worden gevoerd. 

Uitgebreide rookgasreiniging

De rookgassen worden in een elektrofilter ontstoft, in een viertrappige natte gaswassing gewassen met verschillende chemicaliënstromen, tenslotte door een dioxinefilter geleid en via de schoorsteen geloosd. Zo voldoen de rookgassen aan de strengste milieunormen.

Leverancier van grondstoffen en energie

De slakkenverwerking ontijzert de bodemassen uit de draaitrommelovens met een hoogwaardige metaalfractie voor recycling als resultaat.

De stoom die wordt opgewekt tijdens de thermische verwerking gebruikt Indaver voor de eigen gebouwen en processen of voor naburige bedrijven zoals het ontwateringsbedrijf van de Antwerpse haven Amoras. Via de krachtige turbine wordt de stoom ook omgezet in elektriciteit die op het net gaat. 

MediPower®: veilige oplossing voor medisch afval

De MediPower®-installatie verwerkt risicohoudend medisch afval (RMA), ander verpakt afval uit de farmaceutische en chemische sector en vloeibare afvalstoffen. Met MediPower® heeft Indaver een van de grootste en modernste installaties ter wereld voor de verwerking van dit afval, met een zeer hoge graad van energieterugwinning.

Veiligheid staat bij Indaver voorop. Het RMA wacht in een aparte ontvangsthal na een eerste controle op verwerking op paletten, volledig in folie gewikkeld. Het verpakt risicohoudend medisch afval wordt naar de oven gebracht via een automatisch voedingssysteem met rollenbanen, afduwers en liften, zodat medewerkers niet besmet worden of zich verwonden aan scherpe voorwerpen. 

De verbranding in de draaitrommeloven bij hoge temperatuur garandeert een zo volledig mogelijke vernietiging van alle contaminanten zoals bacteriën en potentieel besmet materiaal. Gevaarlijke bestanddelen als kwik en cytostatica (kankermedicijnen) verwerkt Indaver veilig tijdens de vergassing in de draaitrommeloven.
Lees meer

Draaitrommelovens: belangrijke schakel in de circulaire economie

Indaver probeert zoveel mogelijk materialen uit afval te recupereren voor recycling en hergebruik. Sommige afvalstoffen, waaronder kritisch en gevoelig afval uit de chemische en farmaceutische industrie, moeten echter thermisch verwerkt worden, om te vermijden dat gevaarlijke stoffen hun weg vinden naar de materialen- of voedselketen. Wij hebben daarvoor onze draaitrommelovens. Die vernietigen gevaarlijke bestanddelen via een combinatie van hoge temperatuur, intense menging en tijd voor een homogene verbranding. Voor Indaver zijn draaitrommelovens daarom belangrijke schakels in de circulaire economie, omdat ze helpen de product- en materiaalketen schoon en veilig te houden.

Indaver garandeert een efficiënte en duurzame verwerking van PFAS

Prestaties